Nederlandse Vereniging
van Modelbouwers


| | | | | | | | | |
 

Nederlandse Vereniging van Modelbouwers - NVM

Aanmeldingsformulier Evenementen

Wat is uw naam? *
Welke vereniging?
Wat is uw email-adres? *

 

Vul hieronder de gegevens in van het modelbouwevenement,
dat U wilt aanmelden voor de evenementenkalender.


Wat is de begindatum van het evenement : * (dd-mm-jjjj)
Wat is de einddatum van het evenement : * (dd-mm-jjjj)
Voer hier de openings / aanvangstijd(en) in: *
Voer hier de naam van het evenement in: *
Voer hier de omschrijving van het evenement in: *
Voer hier het adres in waar het evenement plaats gaat vinden: *
Voer hier in waar men zich kan aanmelden voor deelname:
Voer hier in de uiterste aanmelddatum:
Vul hier specifiek in waarmee men kan deelnemen:
Voer hier in, wat eventueel de entrée kost:
Voer hier in waar men voor meer info terecht kan:
Eventuele aanvullende informatie:

2 December 2023