Home
Zoek:
Nederlands | English

Klik hier voor de inhoudsopgave.
De volgende "Modelbouwer" wordt
22 januari 2015 verzonden.
De "Modelbouwer" verschijnt
10 x per jaar.

Per 1 januari 2014 is Media Primair (MP) aangesteld als Hoofddistributeur en Wederverkoper van de modelbouwtekeningen en -boeken van het NVM Tekening Archief (TA).
Op 16 december 2014 heeft MP een nieuwe webshop gelanceerd, die de oude webwinkel van het TA, die op deze site stond, vervangt.

Voortaan kunt U de tekeningen dus rechtstreeks bestellen via
modelbouwtekeningen.nl.


Bestellingen uit de webshop

In verband met de kerstdagen en de jaarwisseling zullen in 2014 geen bestellingen meer worden verzonden.
De eerstvolgende levering vindt plaats op 9 januari 2015.

De bemanning van het NVM tekeningenarchief wenst u fijne feestdagen en een vruchtbaar modelbouwjaar 2015.

Beknopte Evenementenagenda

December
29 december
Winter rijdag Stoomgroep Zuid
Clubbaan Reeptiend 23, Breda

Voor alle vragen over betalingen, betalingsherinneringen, opzegging lidmaatschap, adreswijzigingen en klachten over de bezorging van "De Modelbouwer":
Leden administratie NVM,   Postbus 277,   7240 AG Lochem,   Tel. 06 12 564 239 (8.30-12.30 uur)
E-mail: marga@modelbouwers.nl

Datum : 23 December 2014